Gepubliceerd op 10 april 2018

Het Nieuwe Beveiligen wordt de norm

De wereld verandert volop. We ‘moeten’ tegenwoordig anders aankijken tegen een aspect als veiligheid in vergelijking met slechts nog maar een paar jaar geleden. Terrorisme. Andere vormen van criminaliteit. Kwaadwillenden die steeds innovatiever en slimmer worden en zelfs ook strategisch goed zijn onderlegd om het kwaad succesvol te laten toeslaan. Aan het woord is Marcel Reith, Area Manager bij Securitas.

“We zien gelukkig dat veel ondernemers snappen dat de wereld verandert. De vraag die nog te vaak blijft openstaan is hoe je om kunt gaan met die snel veranderende wereld en de daaraan verwante (on)veiligheidssituaties. Het Nieuwe Beveiligen is het credo”, zegt hij. “Als je denkt dat je met één mannetje een geplande overval kunt tegenhouden, dan heb je het aantoonbaar bij het verkeerde eind. Het is van belang om een combinatie van veel verschillende bedreigende factoren aan elkaar te koppelen en daar de juiste stappen op te nemen.”

Volgens Marcel moeten we veel meer met elkaar in gesprek gaan over proactief beveiligen in plaats van dat we nu nog te veel uitgaan van het credo van reactief beveiligen. “Dit vraagt een andere mindset. Zo moet je belangrijkste doelstelling zijn: hoe voorkom je schade? En, kun je anticiperen op mogelijk slecht gedrag van kwaadwillenden? Mijn antwoord is daar overigens een overtuigd ‘Ja’ op. Immers, door gebruik te maken van data, kun je het voorwerk van criminelen verstoren. Er zijn voorspellende waardes. Dat gaat veel verder dan alleen die camera die intussen al niet meer alarm slaat als een verdwaalde hond over het terrein rent, maar wel alert is als daar ‘ineens’ een mens loopt.”

Marcel heeft het met opdrachtgevers vaak over de context-analyse. “Als je weet wat ‘normaal’ is in je omgeving, dan weet je (dus) ook wat afwijkend is. Ook hier zeg ik meteen: dit gaat veel verder dan slechts het plaatsen van een hoog hek om eventueel afwijkend gedrag buiten de deur te houden. Ik ben ervan overtuigd dat ook een HR-afdeling binnen een organisatie zich moet bezighouden met veiligheidsaspecten. Hoe is de screening? Is er een Verklaring Onbesproken Gedrag? Wie haal je mogelijkerwijze daadwerkelijk binnen in je organisatie?”

Om deze discussie in het bedrijfsleven aan te zwengelen, zal Securitas bijeenkomsten gaan organiseren, met een groep van maximaal 30 à 40 personen om een fictieve casus door te spreken. “In die casus staat bijvoorbeeld dat er een aanslag gepleegd wordt op de RAI. Wat doe je dan op de Zuidas als je dit hoort? Laat je mensen ‘zomaar’ snel naar huis gaan, is het slim om mensen buiten op een veldje te laten verzamelen? Is het slim om ineens drukte te creëren in de ondergrondse parkeergarage omdat iedereen stante pede naar huis wil? Ja, we lopen alle scenario’s door. En nee: niet alles is exact te voorspellen maar we kunnen elkaar wel bewust maken van risico’s en valkuilen.”

Marcel vertelt dat naar verwachting een dergelijke eerste bijeenkomst in maart 2018 zal plaatsvinden. “We dagen ondernemers uit om met ons, en met elkaar, hierover in gesprek te gaan! Mag ik met een cliché eindigen? Regeren is vooruitzien! Het nieuwe beveiligen wordt de norm.”

 
www.securitas.nl 


Onze partners