Gepubliceerd op 19 november 2018

Vijf energiecommissarissen in Nijmegen

Tijdens de ontbijtsessie ‘Van willen naar doen’ met 100 ondernemers in Novio Tech Campus in Nijmegen zijn op maandag 19 november vijf ‘energiecommissarissen’ van Nijmegen benoemd door de Nationale Energiecommissie. De vijf versterken de energietransitie in de regio Nijmegen elk vanuit hun eigen professie. Het zijn Patrick Schreven, Marije Klomp, Sietse Jager, Noël Spauw en Simone Ploumen.

Nationaal Energiecommissaris Ruud Koornstra: ‘De Nationale Energiecommissie benoemt op zoveel mogelijk plekken in Nederland energiecommissarissen. Samen werken zij aan oplossingen die Nederland wereldkampioen schone energie maken. Overal in ons land zijn initiatieven en de Nationale Energiecommissie zorgt ervoor dat ze elkaar versterken en dat ze gesprekspartner zijn aan de klimaattafels in Den Haag.’

Samenwerking in de regio

‘We hebben grote nationale ambities voor energie en klimaat. Dat biedt regionaal kansen voor ondernemers die samenwerken. Tijdens zo’n ontbijtsessie ontmoeten ze elkaar en maken afspraken. Die regionale samenwerking is enorm belangrijk om de energietransitie te versnellen en daarom zijn we hier’, vertelt Margreet van Gastel, Ambassadeur Energieuitdagingen 2020 van het ministerie van EZK.

Particulieren en bedrijven helpen

‘Als energiecommissaris van Nijmegen ga ik door met het helpen van particulieren en bedrijven met de energietransitie. Ik blijf het gebruik van natuurlijke materialen in de bouw promoten in het kader van CO2-reductie’, vertelt Patrick Schreven, eigenaar van bouwbedrijf Eco+Bouw en koploper op het gebied van duurzaam bouwen.

Lef en daadkracht

Ook de andere vier kersverse regionale Energiecommissarissen blijven doorgaan met hun werk om de energietransitie in de regio Nijmegen verder te versterken en aan te jagen. Zoals Marije Klomp,  programmadirecteur duurzaamheid bij de Radboud universiteit: ‘Systemen kunnen veranderen door lef en daadkracht.’ Klomp verbindt kennis, mensen en innovaties met elkaar om tot versnelling te komen.

Duizenden zonnepanelen

Sietse Jager combineert bouwkunde, stadsgeografie en haptonomie om concrete resultaten te halen: als projectmanager bij woningcorporatie Talis is hij verantwoordelijk voor vele duurzame nieuwbouw- en renovatieprojecten, zijn er duizenden zonnepanelen geplaatst en is hij de weg naar circulariteit aan het ontdekken.

Hengstdal van het gas af

Noël Spauwen is de oprichter van duurzaam Hengstdal. ‘Betrokken bij buurt en huis stimuleert hij verduurzaming in brede zin en brengt het onder de aandacht van de mensen in de wijk’, aldus Linda Vosjan van de Nationale Energiecommissie. ‘Hengstdal gaat als eerste Nijmeegse wijk van het gas af. Noël inventariseert voortvarend samen met vele buren de mogelijkheden.’

Snelheid in de energietransitie

Ruud Koornstra over Energiecommissaris Simone Ploumen: ‘Zij houdt als technisch manager aardgasvrije wijken voor Nijmegen de snelheid in onze energietransitie. Overtuigend, deskundig en creatief brengt zij partijen bij elkaar en creëert kansen.’

Gemeente Nijmegen aardgasvrij

De gemeente Nijmegen is koploper als het gaat om het aardgasvrij maken van de stad. Paul Matthieu, algemeen manager aardgasvrije wijken, gemeente Nijmegen: We zijn een van de eerste drie steden in Nederland die reeds een warmtevisie gereed heeft én die is vastgesteld door de gemeenteraad. In acht wijken in de stad zijn we al bezig en dat gaat goed. Als European Green Capital wilden we graag met aardgasvrij aan de slag.’

Reeks ontbijtsessies

Het ontbijt in Nijmegen is er één in een reeks van ontbijtsessies in het hele land met als doel om de kracht van regio’s te versterken in de energietransitie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), Climate Neutral Group, Green Business Club en de Nationale Energiecommissie organiseren deze bijeenkomsten. In Nijmegen stelden zij het programma samen met Power2Nijmegen.

Meer informatie
www.power2nijmegen.nl
www.climateneutralgroup.com
www.energiecommissie.nl
www.greenbusinessclub.nl
www.rvo.nl/2020