Gepubliceerd op 16 oktober 2018

Hoogste punt Horizon College Purmerend

In Purmerend verloopt de bouw van de nieuwe mbo-school aan het Karekietpark voorspoedig. Woensdag 10 oktober a.s. is het hoogste punt bereikt. Speciaal hiervoor is een officiële handeling georganiseerd.

In het bijzijn van de heer Vethman, locatiedirecteur, mevrouw Van der Veen, directeur Facilitair Bedrijf van het Horizon College, de heer Kool, directeur Regio College en de heer Verdellen, directeur SMT Bouw & Vastgoed werd een gevelelement geplaatst en gesteld. Studenten van de koksopleiding van het Horizon College zorgden, onder leiding van hun docent, voor de inwendige mens. Vanuit een door de studenten eigengemaakte foodtruck voorzagen zij de genodigden van een hapje en een drankje.

In het nieuwe onderwijsgebouw gaat het Horizon College nauw samenwerken met het Regio College. Hiermee gaat de school een breed scala aan opleidingen bieden op het gebied van zorg, welzijn, sport & bewegen, handel, dienstverlening, economie en techniek. De compacte opzet van het gebouw stimuleert ontmoeting en uitwisseling, maar biedt tevens ruimte aan concentratie en kleinschaligheid. Het gebouw heeft in het hart een overzichtelijk atrium waaraan alle vaklokalen zijn gelegen. Alle leslokalen liggen aan de buitengevel met te openen delen in de gevel.

De bouwwerkzaamheden zijn volop aan de gang en duren tot medio juli 2019, waarna in september 2019 de nieuwe school in gebruik kan worden genomen.

SMT Bouw & Vastgoed is een toonaangevende onderneming, gespecialiseerd in realisatie van onderwijshuisvesting en maatschappelijk vastgoed. Hier concentreert zich meer dan 50 jaar ervaring in het uitvoeren van huisvestingsoplossingen voor onderwijs, zorg, sport, multifunctionele accommodaties en publieksfuncties. SMT is specialist op het gebied van Design & Build en door deze integrale aanpak kan SMT haar professionaliteit zichtbaar maken op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit. Dit levert vertrouwen op voor de uitvoering van een proces en het behalen van de einddoelstellingen.

Onze partners