Gepubliceerd op 5 juli 2018

Zoetermeerder spreekt op persconferentie MKB-actieplan kabinet

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hield op 29 juni een persconferentie in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag over het door de ministerraad ingestemde MKB-actieplan. Zoetermeerder Jacob de Boer van De Boer Maatwerk in interieur was één van de sprekers. De Boer heeft een bijdrage geleverd om gehoor te geven aan de drie grootste uitdagingen van ondernemers: personeel, digitalisering en financiering. Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar om ondernemers te helpen.

De afgelopen maanden maakte staatssecretaris Keijzer een ‘MKB-tour’ door Nederland en sprak met ondernemers over hun uitdagingen. Begin dit jaar bezocht ze ook het in Gouda gevestigde bedrijf De Boer Maatwerk in interieur van Zoetermeerder Jacob de Boer. “Je hebt niet dagelijks de staatssecretaris over de vloer. Ze was zeer geïnteresseerd en nam echt de tijd om te luisteren naar zaken waar ik met mijn bedrijf tegenaan loop en hoe ik zaken oplos.” De Boer werd ook uitgenodigd voor de persconferentie over het MKB-actieplan. Hij vertelde over hoe hij omgaat met digitalisering en waarom dit zo belangrijk is.

Jacob de Boer vertelt in aanwezigheid van staatssecretaris Mona Keijzer gepassioneerd over zijn bedrijf De Boer Maatwerk in interieur.


200 miljoen euro voor het MKB
Met het MKB-actieplan geeft het kabinet uitvoering aan de ambities uit het regeerakkoord om het ondernemersklimaat in Nederland te versterken. Er zijn in Nederland ruim één miljoen mkb-ondernemers. Het mkb zorgt voor ruim 60% van de toegevoegde waarde en levert ruim 70% van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven.

Staatssecretaris Keijzer: “De economie verandert door bijvoorbeeld digitalisering structureel. Dat merken veel ondernemers, maar vooral de kleinere hebben vaak niet de tijd en de expertise om hier adequaat op in te spelen. Bij de uitdagingen gaat de overheid een krachtiger rol spelen, samen met branches en onderwijs. Zo maken we samen het hele mkb sterker, efficiënter en productiever. Dat is precies het doel van dit actieplan.”

De 200 miljoen euro van het MKB-actieplan wordt besteed aan een breed scala aan aan maatregelen op de thema’s menselijk kapitaal, financiering, opschalen regionale financieringstafels, stimuleren alternatieve financiering, digitalisering, toepassing van innovatie en voor regionale samenwerking.

De Boer Maatwerk in interieur
www.maatwerkininterieur.nl
Jacob de Boer
06-51748879

 

Onze partners