Gepubliceerd op 12 december 2017

Energierekening stijgt fors voor de mkb’er

De energierekening voor mkb’ers stijgt volgend jaar met een aanzienlijk bedrag. Gemiddeld genomen betaalt een middelgrote mkb’er per jaar €1160,- meer aan energiekosten en een kleine mkb’er €185,-. Voor beide betekent dit een stijging van 7 à 8 procent blijkt uit een berekening van zakelijke energievergelijker Minder.nl.

 

De energierekening neemt per 1 januari toe, omdat alle onderdelen van de energierekening omhoog gaan:

– Leveringskosten (van de energieleveranciers)
– Energiebelastingen (van de overheid)
– Netwerkkosten (van de netbeheerders)

Stijging leveringskosten van energie
De berekening van de zakelijke energierekening voor 2018 is gebaseerd op de variabele energietarieven voor 2018 van Eneco. Twee keer per jaar wijzigen die energietarieven: op 1 januari en 1 juli en zoals verwacht stijgen de tarieven. Het leveringstarief voor stroom zorgt voor de grootste stijging. Bij Eneco neemt het tarief voor stroom toe met ruim 5 procent en voor gas met bijna 3 procent. Gezien de stijging op de inkoopmarkt voor energie en gebaseerd op historische data verwacht Minder.nl dat de twee andere grote energieleveranciers Nuon en Essent met een soortgelijke prijsstijging volgen.

Voor de levering van energie betaalt een middelgrote mkb’er met een energieverbruik van 50.000 kWh stroom en 8.000 m3 gas volgend jaar gemiddeld tussen de €150,- en €170,- meer. Voor een kleine mkb’er met een energieverbruik van 6.500 kWh stroom en 2.000 m3 gas worden de leveringskosten gemiddeld tussen de €30,- en de €40,- duurder. Beide bedragen zijn inclusief btw.

Omslag in de dalende trend
Jarenlang was er een dalende trend in de leveringskosten voor energie, maar sinds begin 2017 is hier een omslag in gekomen met een duidelijke stijging. ‘Deze trend zet zich door in 2018 en dat voelen ondernemers in hun portemonnee,’ vertelt Rob Leek, eigenaar van Minder.nl. ‘Jarenlang was er sprake van dalende inkoopprijzen op de groothandelsmarkt voor energie wat leveranciers doorberekenden in hun energietarieven. Sinds begin 2017 is hier duidelijk een verandering in gekomen.’

Energiebelastingen stijgen ook
Van de energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie (ODE), geheven door de overheid, was al bekend dat de tarieven per 1 januari 2018 omhoog gaan. Een middelgrote mkb’er betaalt volgend jaar grofweg €715,- meer aan heffingen over het energieverbruik en een kleine mkb’er betaalt gemiddeld €110,- meer.

Hogere netbeheerkosten
Momenteel buigt de toezichthouder ACM zich over alle tarievenvoorstellen van netbeheerders voor 2018. Bij de meeste netbeheerders is er sprake van een stijging waarvan de grootste stijging plaatsvindt bij Liander, Stedin en Enduris. Als alle voorstellen worden goedgekeurd betaalt een kleine mkb’er ruim €35,- meer aan netbeheerkosten bij Liander, een stijging van 9 procent. Een middelgrote mkb’er betaalt bij Enduris maar liefst 14 procent meer, een stijging van €275,-. Al met al bestaat voor beide type ondernemers de zakelijke energierekening voor gemiddeld 60 procent uit ODE, energiebelasting en netbeheerkosten.

Alle bedragen zijn inclusief btw.

www.minder.nl