Gepubliceerd op 3 november 2017

Schooldag van de duurzaamheid laat verbanden zien

Tien scholen en 677 leerlingen van de bovenbouw in het basisonderwijs deden mee aan de tweede Schooldag van de duurzaamheid in Rheden. Allemaal even enthousiast. Excursies naar Buurttuin Zwarteweg in Rheden, de afvalwagen van Suez en de Technobiel vielen in de smaak, maar ook een goed voorgelezen verhaal en een gesprek over het belang van een pit door vrijwilligster Gerda Reulink viel in goede aarde.

Global Goals vertaald naar kinderen
De dag opende met een film van Sem&Saar, twee tekenfilmfiguurtjes die samen met weerman Reinier van den Berg uitleggen waarom we nú een omslag naar duurzaamheid moeten maken en wat de Global Goals zijn. De Schooldag van de duurzaamheid heeft de zeventien doelen vertaald naar zeven wereldwensen die begrijpelijk zijn voor kinderen.

Leerkracht Gerrit Hammink van Anne Frank school: “Het is een mooie dag. We leren een heleboel en het is nog leuk ook, en de kinderen weten het terug te vertalen naar het filmpje van vanochtend. Ze zien het verband tussen een Repair Café en de toekomst van de aarde. Ze beseffen dat het niet alleen over de wereld van de volwassenen gaat, maar ook over hun eigen wereld, hun toekomst.”

Thee en zaadbommetjes maken
Kinderen gingen in buurttuin Zwarteweg in Rheden helemaal los. In het begin vroegen ze zich nog verwonderd af: “Kun je ook thee maken van planten?” Bij het weggaan gevolgd door: “Mag ik hier nog eens terug komen?” Daar tussenin plukten ze fanatiek kruiden voor de zelf te maken thee en zaden voor het maken van zaadbommen. De vrijwilligsters van de tuin legden uit dat er planten zijn voor vlinders en bijen: daar waar ze nectar vinden of eitjes op kunnen leggen, en dat er bloemen zijn om te plukken voor mensen. Sommige kinderen vonden het wel wat spannend: staan in een bijentuin, en joegen denkbeeldige insecten weg.

Isoleren
Kinderen van basisschool De Kameleon in Velp gingen met De Isolateur uit Rheden fanatiek aan de slag met isolatiemateriaal. “Je kunt hierin je koude drinken straks koud houden”, zei Ekrima Alilouch. Hij had na het zien van het openingsfilmpje al bedacht dat hij misschien de kraan wel uit kon doen tijdens het tanden poetsen.

Zelf riolering aanleggen
Bij de Holtbanck in Rheden was er ook aandacht voor water. Kinderen leerden dat het bijzonder is dat ze schoon water krijgen van de Veluwe, en dat het belangrijk is zuinig te zijn op schoon water. Ook leerden ze dat klimaatverandering kan leiden tot wateroverlast en droogte, en dat het daarvoor belangrijk is dat er veel water kan worden geabsorbeerd in tuinen. Mits die niet dicht getegeld zijn. Arie Rijneveld van het hoveniersbedrijf Gebr. Rijneveld uit Spankeren liet de kinderen een rioleringsbuis aanleggen om te ervaren hoe waterafvoer werkt.

Beleven zorgt voor inzicht
Willem Koopman, leerkracht van De Holtbanck, was bijzonder positief. “We hebben heel veel opgestoken. Door een stukje theorie te combineren met praktijk komt het goed over. We krijgen inzicht in wat het riool voor ons doet en kunnen zorgen dat het ook in de toekomst werkt.”

Wereldwensen
De kinderen mochten aan het einde van de dag hun gekleurde kinderwens ophangen, maar waren nog niet allemaal klaar met hun wens. Die gaan ze volgende week verder afmaken. Een kind op de Annie MG Schmidt school in Dieren vertelde alvast wel dat hij graag meer schone energie voor alle mensen wil. Wethouder Nicole Olland vertelde daar dat haar wereldwens is dat iedere dag een schooldag van de duurzaamheid is.