Huidige regio: Landelijk

Bladformule

Magazine Hét Ondernemersbelang is sinds 2003 uitgegroeid tot een veelgelezen magazine met een landelijk bereik, maar met vooral een krachtige positie in de regio. Het Ondernemersbelang staat dus dicht bij de ondernemer. Het magazine wordt in ‘controlled circulation’ op directieniveau toegezonden aan bedrijven en gemeentelijke overheidsorganisaties.
 
Naast reportages waarin bedrijven uitvoerig belicht en in beeld gebracht worden, brengt Hét Ondernemersbelang verslagen van de door haar georganiseerde masterclasses en rondetafelgesprekken,  ondernemersnieuws en interviews met aansprekende persoonlijkheden uit uw regio. Verder zijn er regionale ondernemerspanels aan het woord over een actueel thema en adviseren deskundigen met praktische informatie en tips over de meest uiteenlopende terreinen van de bedrijfsvoering. Variërend van juridische, fiscale en financiële zaken tot onderwijs, personeelsbeleid en arbowetgeving.